நான் பச்சை தமிழன் என்னை தூக்கி போட்டால் இமயமலையில் தான் விழுவேன் – ரஜினி