நிஜ வாழ்க்கையில் டீச்சராக நடிப்பது மிகவும் கடினம் – கத்தரின் தெரசா !