நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜான் கீக்கு டில்லியில் உற்சாக வரவேற்பு