நிரந்தர தீர்வு காணும் வரை போராட்டம் தொடரும்: சென்னை, திருச்சி இளைஞர்கள்