பட அதிபர்கள் 5-வது நாள் போராட்டம் தியேட்டர்களில் 3 காட்சிகள் ரத்து ரூ.5 கோடி நஷ்டம்