பழம் பெரும் தெலுங்கு நடிகர் மாருதி ராவ் காலமானார் !