பாசனத்திற்காக முல்லை பெரியாறு அணை திறப்பு : ஓபிஎஸ் திறந்து வைத்தார்