பிளாஸ்டிக் தடை விவகாரத்தில் வணிகர்களை துன்புறுத்தக் கூடாது: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!