புதிய படங்களை வெளியிடுவது இன்று முதல் நிறுத்தம் பட அதிபர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு