புதுடில்லி : எல்லையில் பதற்றத்தை தணிக்க இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஒப்புக் கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.