பெட்ரோல் பங்குகளில் பழைய​ பணத்தை மாற்ற டிச​.15 வரை நீட்டிப்பு