போதையில் வாகனம் ஒட்டிய சினிமா தயாரிப்பாளர் மீது வழக்கு