மக்களுக்கு உதவாத அரசு ஓட்டை படகுபோல் மூழ்கிவிடும் -கமல்ஹாசன்