மத்திய மந்திரிகளுடன் காவிரி பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் மோடி ஆலோசனை