மறைந்த பழம்பெரும் நடிகை ஸ்ரீவித்யா வீடு ஏலத்துக்கு வருகிறது