மீனாட்சி கோயில் அருகே காம்பௌண்ட் சுவர் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு !