மும்பையில் ஸ்ரீதேவி உடல் வைக்கப்பட உள்ள இடத்தில் ரசிகர்கள் குவிந்தனர்