மூத்த பத்திரிகையாளர் சோ ராமசாமி உடலுக்கு அரசியல்வாதி மற்றும் நடிகர்கள்  நேரில் அஞ்சலி..