மே 18ம் தேதி விவேகம் டீசர் வெளியிடு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு