யு சான்றுடன் பைரவா ஜனவரி 12ல் ரிலீஸ்: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு