ரஜினியுடன் விக்னேஷ்வரன் சந்திப்பு: இலங்கை வர அழைப்பு