ரஜினி, விஜய், அஜித் பட விநியோகிஸ்தர் பி.எஸ்.ஸ்வாமிநாதன் காலமானார் !