ரூ.3.5 கோடி செலவில் அட்டாரியில் 360 அடி உயர கம்பத்தில் தேசியக்கொடி