விஜய் மற்றும் தயாரிப்பாளர் அன்புசெழியன் ஆகியோர் வீட்டில் வருமான வரி துறையினர் அடுத்தடுத்து சோதனை !