ஸ்டிரைக்கால் முடங்கும் திரையுலகம் அதிர்ச்சியில் நடிகர்-நடிகைகள்