200 படங்களில் பணியாற்றிய சினிமா பட தொகுப்பாளர் சேகர் மரணம்