70 வயது கதாபாத்திரத்தில் சமந்தா நடித்திருக்கும் ஓ பேபி பட டீசர்

70 வயது கதாபாத்திரத்தில் சமந்தா நடித்திருக்கும் ஓ பேபி பட டீசர்