Robo Shankar becomes ‘Remo’ nurse | Sivakarthikeyan