கடுப்பில் ரசிகர்களை கண்டித்த பதி நடிகர்

‘பதி’ நடிகர் ஓய்வே இல்லாமல் நடிக்கும் அளவுக்கு படங்கள் வைத்து இருக்கிறார்.‘பதி’ நடிகர் நடித்து வெளிவரும் பெரும்பாலான படங்கள் வெற்றி பெறுவதால், அவருக்கு சாப்பிடவும், தூங்கவும் முடியாத அளவுக்கு கைவசம் படங்கள் வைத்து இருக்கிறார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் அவர் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு பூஜை போட பட்டதாம். இதில் ‘பதி’ நடிகரை வரவேற்க அவரது ரசிகர்கள் போக்குவரத்தை மறித்து பட்டாசு வெடித்தார்களாம். இதனால் காண்டான நடிகர் விழா மேடையிலேயே அவர்களை கண்டித்தாராம்.