இயக்குனர்

படத்தில் நடிப்பதற்காக எடையை கூட்டவும், குறைக்கவும் தயாராகும் நடிகர்கள் !

படத்தில் நடிப்பதற்காக எடையை கூட்டவும், குறைக்கவும் தயாராகும் நடிகர்கள் ! இயக்குனர் பாலா...

இயக்குனர் பாரதி ராஜா புதுமுகத்துடன் இணைந்து நடிக்கும் மீண்டும் மரியாதை !

இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா எழுதி, நடித்து, இயக்கும் புதிய படம் ‘மீண்டும் ஒரு மரியாதை’. மனோஜ்...